Brønnbåter

Ro Fortune


82,2x15,5m brønnbåt for Rostein

Les mer …

Ro West


82,2x15,5m brønnbåt for Rostein

Les mer …

Ro North


82,2x15,5m brønnbåt for Rostein

Les mer …

Ro Server


82,2x15,5m brønnbåt for Rostein

Les mer …

Ro Arctic


75,5x15,5m brønnbåt for Rostein

Les mer …

Ro Fjord


72x15m brønnbåt for Rostein

Les mer …

Bjørg Pauline


70x15m brønnbåt for Nordlaks Transport

Les mer …