yantar_header.jpg

Udarnik

50m trål/not/snurrevad


Fartøya skal eigast av eit av dei største fiskeriselskapa i Petropavlovsk – Kamsjakta regionen i Russland, V.I. Lenin Collective Fishing Farm. Denne regionen står for ein stor andel av fiskefangsten landa i Russiske farvatn. Bygginga av fartøya skal utførast av Russisk verft og redar er samd med Yantar JSC i Kaliningrad om bygging og utrysting av desse moderne og effektive SK-3101R fartøya.

Hoveddata

Rederi: VI Lenin Collective Farm Fishing
Verft: Yantar JSC
Design: SK-3101R
Lengde: 50,6m
Bredde: 12m
Propulsjonssystem: Diesel-Mechanical
Innredning: 15 mann i 9 lugarer
Klasse: RS KM*, AUT1, ICE3, Fishing Vessel
RSW kapasitet: 780m³

Skipskompetanse leveranse

Design og komplett pakke for klassetegninger, beregninger og produksjonsunderlag, samt oppfølging og assistanse ved verft.

 

Bilder

SK-4260 Long Liner/Trawler/Potter SK-3101R Trawl/Seine/Purse Seine SK-3101R Trawl/Seine/Purse Seine SK-3101R Trawl/Seine/Purse Seine

Klikk på bildene for å forstørre