sjarmoer_header.jpg

Sjarmør

Ombygging fra pelagisk tråler til kystsnurperMarineTraffic


MS Sjarmør, tidligere svensk pelagisk tråler (Themis), ble kjøpt i 2008 av Nord Solund Fiskeriselskap og bygget om hos Nor Marine Industrier til kystnotfartøy. Skipskompetanse tegnet og prosjekterte ombyggingen i tett samarbeid med rederiet, samt bisto rederiet  i forhandlinger og valg av ombyggingsverksted. Videre var Skipskompetanse ansvarlig for anskaffelse og oppfølging av tegningspakke fra underleverandør samt oppfølging mot Sjøfartsdirektoratet.

ThemisOmbyggingen omfattet: bredding av skrog, løfting og utviding av rorhus, nytt dekkshus på hoveddekk, fornying av all innredning, montering av rulledempingstank, bygging av to notbinger og montering  av nothåndteringsutstyr. Det ble også montert ny hjelpemotor, nytt havneaggregat, ny RSW samlestokk, nytt komplett vakuumanlegg, ny arbeidsbåt med davit og nytt dekksarrangement med avsilingskasse og renner.


Fartøyet ble tilbakelevert etter ombygging i februar 2009.
 

Bilde av Themis: A Ryberg / www.worldfishingtoday.com