sk4600_header.jpg

SK-4600

Ringnotfartøy / Pelagisk Tråler


SK-4600 er fiskefartøy arrangert som kombinert pelagisk tråler og ringnot, med lengde på under 70m og en lastekapasitet på 2000m3. Fartøyet har to gjennomgående dekk og delvis gjengbygget bakk og båtdekk. Fartøyet er designet med tanke på skånsom håndtering av fisken, god driftsøkonomi og sikkerhet.

Hoveddata

Lengde: 69,9m
Bredde: 15m
Fremdriftssystem: hybrid
Innredning: 21 personer i 15 lugarer
Tankkapasitet RSW: 12 tanker / 2000m³

 

Egenskaper

  • Dobbelt sett med vinsjer for tråling
  • Stort tråldekk
  • 2 notbinger
  • Arrangement med plass for r urea eller tilsvarende rensesystem for eksos
  • Innredning med trimrom, sauna og videorom/kino.
  • MOB-båt i hangar

 

Illustrasjoner

SK-4600 Ringnotfartøy / Pelagisk Tråler SK-4600 Ringnotfartøy / Pelagisk Tråler SK-4600 Ringnotfartøy / Pelagisk Tråler

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon