header_vindu_150px_01.jpg

Tjenester

Skipskompetanse utvikler moderne fartøy fra første skisse til komplette produksjonstegninger.


Vi forsøker å se forbi eksisterende problemstillinger og foreslå nye vinklinger slik at våre kunder skal være i front av utviklingen.

Tjenester vi vanligvis utfører er:

  • Skipsdesign og prosjektutvikling
  • Beregninger, tegninger og dokumentasjon
  • Prosjektledelse og -oppfølging i inn- og utland
  • Anbudsrunder, forhandlinger og kontrahering
  • 3D design-studier og visualisering

Våre kunder vil typisk være rederi, verft, utstyrsleverandører og andre konsulenter.

 


 

skrogdesign

Skipsdesign

Design handler om å skape, formgi og funksjonalitet og selvsagt selve resultatet av denne prosessen.

Vi mener at et godt design skal ta seg godt ut, uten å forringe produktets egenskaper og funksjon. Designet skal bidra til å øke produktets verdi og evne til verdiskapning.

Skipsdesign er i stadig utvikling og endres i takt med ny teknologi, nye krav fra redere, myndigheter og klasseinstitusjoner og selvsagt også sluttkunden.

Som skipsdesignere må vi tenke smart, designe smart og hele tiden være i takt med eller i forkant av den teknologiske utviklingen, både med tanke på hvordan vi arbeider og teknologier og utstyr som benyttes til å bygge og utruste fartøyene med. 

 

 


 

modellforsøk

Beregninger

Vi benytter moderne software løsninger som støtte i vårt designarbeid, både i forhold til tegninger, modellering og beregninger.

Vi har også godt samarbeid med andre spesialiserte fagmiljøer for gjennomføring av blant annet beregninger slik som:

  • CFD-analyser
  • Modelltester
  • Avanserte hydrauliske analyser

Skipskompetanse har sertifisert A-mann for kranberegninger og -testing.


 


 

prosjektledelse

Prosjektledelse og prosjektoppfølging

Skipskompetanse kan bistå som prosjektleder også for andre prosjekter en de vi selv står bak.

Vi har tidligere hatt slike oppdrag i store ombyggingsprosjekter, samt ved hovedmotorskifte og lignende. Vi har slik erfaring fra inn og utland.