Leverte Fartøy

Brønnbåter

Brønnbåter har utviklet seg fra å være enkle fraktebåter til å bli avanserte fartøy for frakt, sortering og behandling av levende fisk.

Fartøystørrelse, kapasiteter og behandlingsutstyr har vært gjenstand for en voldsom utvikling og sentralt i denne prosessen har det vært aktive og fremoverlente redere.

Skipskompetanse har deltatt i denne prosessen ved å designe brønnbåter samtidig som vi har bidratt til utvikling av nytt utstyr og integrerte prosesser.

Vårt mål er at fisken skal kunne transporteres i brønnbåt uten å merke at den har vært om bord.

Ro Spirit

79,3 m x 15 m brønnbåt for Rostein

Ro Senja

84,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Orca Yka

79,3m x 15m brønnbåt for Naviera Orca

Ro Sailor

79,3m x 15m Brønnbåt for Rostein

Ro Venture

84,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro Vision

84,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro Fortune

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro West

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro North

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro Server

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro Arctic

75,5m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Inter Nord

70m x 15m brønnbåt for Nordlaks Transport

Ro Fjord

72m x 15m brønnbåt for Rostein