Tjenester

Vårt hovedfokus er design av avanserte fartøy for komplekse operasjoner.

Vi prosjekterer ombygginger og utfører konsulentarbeid for skipsredere og skipsverft.

Vi har nødvendig kompetanse for å ta prosjektene fra første idé til ferdig fartøy.

Typiske arbeidsoppgaver:

  • Design, konsept- og klassetegninger
  • Beregninger og analyser
  • Stabilitet
  • 3D-modellering av struktur og rør
  • Produksjonsunderlag
  • Visualisering og simulering
  • Spesifikasjoner
  • Prosjektledelse og oppfølging
  • Anbudsrunder
  • Assistanse ved forhandlinger