Design

Skipsdesign handler om fartøyets formgivning, prosessen og metodikken hvor vi fastsetter endelig form og funksjon.

Tett samarbeid med kunder, leverandører og verft gir det beste resultatet.

Vi bruker moderne verktøy i vår designprosess og utnytter fordelene 3D-modellering gir. Samhandling i 3D-modell gir et godt og effektivt beslutningsgrunnlag.

SK-1103

15m arbeidsbåt

SK-1160

26m servicefartøy

SK-1300

35m forskningsbåt

SK-3140

44.8m kystnot, 499m3

SK-3155

49,9m pelagisk tråler

SK-3500

31,5m nordsjøtråler

SK-3550

43.6m hekktråler

SK-3555

44.9m hekktråler

SK-4105

106.8m hekktråler

SK-4200

53.9m autoline/garn

SK-4240

57,5m line-/garnbåt

SK-4250

62,9m line-/garnbåt

SK-4301

57,5m krabbebåt

SK-4700

71.4m pelagisk tråler

SK-4800

70m pelagisk tråler / ringnot