Leverte Fartøy

Fiskefartøy

Norske fiskere, utstyrsleverandører og verft har gjennom alle tider vært ledende på utvikling og bygging av avanserte fiskefartøy.

Et aktivt fiskerimiljø gir oss det beste utgangspunktet for å levere verdensledende fiskebåtdesign.

Skipskompetanse utvikler flerkombinasjonsfartøy for å kunne drive forskjellige typer fiskeri.

Våre fartøy opererer i de mest værharde havområder i verden.

Jarle Berg

50,7m x 12m kystnotfartøy

Nord-Fugløy

50,7m x 12m snurper/snurrevad

Vasily Kaplyuk

50m x 12m trål/not/snurrevad

Cape Arkona

66,9m x 15m line/trål/teine

Komandor

50m x 12m trål/not/snurrevad

Leninets

50m x 12m trål/not/snurrevad

Trondskjær

39,7m x 9,8m snurper/snurrevadfartøy

Gerd Julie

39,7m x 9,8m snurper/snurrevadfartøy

Scombrus

14.9m fiskefartøy

An Fong No. 68

35,8m Snurper/Tråler til Taiwan

An Fong No. 33

Snurper/Tråler til Taiwan

An Fong No. 98

Snurper/Tråler til Taiwan

Straumberg

46,5m x 12m snurper/tråler