Leverte Fartøy

Skipskompetanse utvikler avanserte og innovative spesialfartøy. Vi er opptatt av bærekraft og optimaliserer våre fartøy med tanke på minimalt miljøavtrykk og god driftsøkonomi.

Skipskompetanse bidrar til å bringe maritim næring nærmere målet om nullutslipp, er nysgjerrige på ny teknologi og har vært tidlig ute med batterihybrid-løsninger.

Våre kunder er lokalisert over hele verden og er ledende innen sine segment.

Jarle Berg

50,7m x 12m kystnotfartøy

Ro Spirit

79,3 m x 15 m brønnbåt for Rostein

Ro Senja

84,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Beret Paulsdatter

26.4m x 10m forskningsfartøy

Nord-Fugløy

50,7m x 12m snurper/snurrevad

Orca Yka

79,3m x 15m brønnbåt for Naviera Orca

Ro Sailor

79,3m x 15m Brønnbåt for Rostein

Vasily Kaplyuk

50m x 12m trål/not/snurrevad

Ro Venture

84,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Cape Arkona

66,9m x 15m line/trål/teine

Ro Vision

84,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Komandor

50m x 12m trål/not/snurrevad

Leninets

50m x 12m trål/not/snurrevad

Trondskjær

39,7m x 9,8m snurper/snurrevadfartøy

Ro Fortune

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Gerd Julie

39,7m x 9,8m snurper/snurrevadfartøy

Ro West

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro North

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Ro Server

82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Scombrus

14.9m fiskefartøy

An Fong No. 68

35,8m Snurper/Tråler til Taiwan

An Fong No. 33

Snurper/Tråler til Taiwan

An Fong No. 98

Snurper/Tråler til Taiwan

Straumberg

46,5m x 12m snurper/tråler

Ro Arctic

75,5m x 15,5m brønnbåt for Rostein

Fox Ocean

14.9 x 12m arbeidskatamaran til Arctic Seaworks

Inter Nord

70m x 15m brønnbåt for Nordlaks Transport

Ro Fjord

72m x 15m brønnbåt for Rostein

Lindesnes

Arbeidskatamaran for Kystverket