An Fong No. 68

35,8m Snurper/Tråler til Taiwan


Hoveddata

Rederi:
Verft:Jong Shyn Shipbuilding
Bygg nr.:J239
Design:SK-3350
Lengde:35,8m
Bredde:9,5m
Fremdriftssystem:diesel-mekanisk
Innredning:12 personer / 4 lugarer
Tankkapasitet RSW:6 tanker / 370m³
Klasse:ihht til DNV
Ferdigstilt:2014

Utstyr

Hovedmotor:Niigata 6M28AHX, 2200kW @ 800 rpm
Gear og propell:Scana Volda
Hjelpemotorer:Cat C18/C9
Kraner:Triplex
Vinsjer:Rapp
Notbehandling:Triplex / Rapp

En serie på tre fartøy, utviklet for Taiwansk reder. Fartøyene er arrangert for ringnot og pelagisk trål, med kombinerte vinsjer not, trål tilpasset lokale forhold, standarder og klasse.