Leverte Fartøy

Spesialfartøy

Arbeidsbåter har bidratt til veksten i havbruksnæringen og samtidig ført til en rivende utvikling av utstyr og fartøykonsept.

Kunnskapen oppnådd gjennom utvikling av komplekse fiskefartøy og brønnbåter gir oss det beste utgangspunktet for å designe allsidige spesialfartøy.

Beret Paulsdatter

26.4m x 10m forskningsfartøy

Fox Ocean

14.9 x 12m arbeidskatamaran til Arctic Seaworks

Lindesnes

Arbeidskatamaran for Kystverket