Leverte Fartøy

Brønnbåter

Brønnbåter har utviklet seg fra å være enkle fraktebåter til å bli avanserte fartøy for frakt, sortering og behandling av levende fisk.

Fartøystørrelse, kapasiteter og behandlingsutstyr har vært gjenstand for en voldsom utvikling og sentralt i denne prosessen har det vært aktive og fremoverlente redere.

Skipskompetanse har deltatt i denne prosessen ved å designe brønnbåter samtidig som vi har bidratt til utvikling av nytt utstyr og integrerte prosesser.

Vårt mål er at fisken skal kunne transporteres i brønnbåt uten å merke at den har vært om bord.