Leverte Fartøy

Fiskefartøy

Norske fiskere, utstyrsleverandører og verft har gjennom alle tider vært ledende på utvikling og bygging av avanserte fiskefartøy.

Et aktivt fiskerimiljø gir oss det beste utgangspunktet for å levere verdensledende fiskebåtdesign.

Skipskompetanse utvikler flerkombinasjonsfartøy for å kunne drive forskjellige typer fiskeri.

Våre fartøy opererer i de mest værharde havområder i verden.