Beret Paulsdatter overlevert til UiT

Universitetet i Tromsø har fått sitt nye forskningsfartøy.

16. desember 2022


16. Desember tok Universitetet i Tromsø over det splitter nye forskningsfartøyet som setter kursen fra Vaagland Båtbyggeri AS mot Tromsø for siste klargjøring. Fartøyet er utrustet i henhold til kravene fra rederiet og skal brukes blant annet til undervisning og forskning innen geovitenskap, biologi, redskapsteknologi og kystnær navigasjon. I tillegg vil det betjene UiTs behov innen stasjonsovervåkning og vedlikehold ved innhenting av havmiljødata og undervisningsmateriell. Fartøyet er også tilpasset utprøving av ny utstyrsteknologi for innhenting av forskningsdata i forkant av at avansert og kostbart utstyr sendes til fjernere havområder med større hav- og isgående fartøyer.

Fartøyet har følgende hoveddata:

Lengde:26,42 m
Bredde:10 m
Undervisning:Grupper opptil 10 personer
Innredning14 personer