Brønnbåt nummer 8 for Rostein

Skipskompetanse leverer designpakke til Rostein AS på brønnbåt nummer 8

24. juli 2019


Skipskompetanse leverer designpakke til Rostein AS på brønnbåt nummer 8.

Brønnbåten blir søsterskip av batterihydriben Ro Vision som er under bygging. Skipet blir det 7 i samme serie, med designbenevnelse SK 6000 DEH III. Den blir bygget ved Larsnes Mek. Verksted As med leveranse sommeren 2020.

Vi takker Rostein for tillitten med leveranse av dokumentasjon på nok et skip.

Illustrasjonen viser de fem brønnbåtene fra serien som er i drift på nåværende tidspunkt. Vi gleder oss til to til slutter seg til denne rekken.