Kontrakt på brønnbåt til Chile

Naviera Orca Chile har kontrahert brønnbåt med Larsnes Mek Verksted og Skipskompetanse

8. desember 2020


Det chilenske rederiet Naviera Orca Chile S.A. har kontrahert en brønnbåt med Larsnes Mek. Verksted As og Skipskompetanse AS. Brønnbåten bygger på designet til Ro Sailor som ankom Larsnes for to dager siden og blir verftets byggenummer 68.

Med en grunnmur av erfaring fra brønnbåter levert til Rostein bygger Naviera Orcas nybygg videre på det beste løsninger for frakt og behandling av laks og smolt. Designbetegnelsen for bygget er SK-6100 DM LFC II.Fartøyet er en mellomstor laksefrakter som også utstyres med utstyr for ferskvannsbehandling, RSW og ferskvannsproduksjon. Det blir 79,3m langt, 15m bredt og får en lastekapasitet på 2800 m3.