Kontrakt på to nye snurpere/snurrevadfartøy

Stadyard AS har signert kontrakt med rederiene Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Fartøyene er designet av Skipskompetanse AS i Måløy.

19. mai 2017


Pressemelding

Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres i desember 2018 og bygg nr. 41 «Trondskjær» skal leveres i mars 2019.

Fartøyene

De to rederiene Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS ønsker å fronte kystnotgruppas utvikling i det grønne skiftet og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen.

I den forbindelse skal det benyttes en rekke nyvinninger for denne flåtegruppen i disse nybyggene.

Nyvinningene skal gjøre fartøyene rustet for fiske inn i fremtiden med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Flere av tiltakene er innovasjoner som finnes på markedet for større fartøy, med de
leveres ikke i mindre skala som i disse fartøyene.

Skipskompetanse har i forkant bidratt i et forprosjekt for rederiene i forbindelse med skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering og realitetsvurdering av arrangementer i forbindelse
med batterihybrid løsninger.

Foruten om rederiene, Cowi og Skipskompetanse har også Elmarin, Brunvoll Volda og Stadt Towing Tank bidratt i dette for prosjektet.

Ved å gå sammen om nybrottsarbeidet ønsker rederiene å holde kostnadene nede, samtidig som de utvikler et «state-of-the-art fartøy». Det forventes at en del av endringene som er nødvendige for å
få til en vellykket batterihybrid løsning vil gi en merkostnad i prosjektet og det er derfor søkt om støtte til økt kostnad gjennom Enova. Støtten vil være utløsende for de nye elementene og det stilles
derfor store forventninger til denne avklaringen.

Rederiene har vært opptatt av god økonomifart ved realistiske kondisjoner og testene ved Stadt Towing Tank i Måløy bekrefter gode resultater både i stille og sjø. Fartøyene vil hevde seg helt i fremste rekke når det gjelder lavt forbruk og miljøutslipp.

Fartøyene får følgende hoveddata:

Lengde over alt39,7m
Lengde p.pp34.95m
Bredde9,8m
Dybde til hoveddekk3,75m
Innredning11 mann i 7 lugarer
RSW425 m3
Brennolje80 m3
Bruttotonnasje499 GT
HovedmotorYanmar 6EY22AW fra Verlo AS
Gir og propellBrunvoll Volda
SidepropellerBrunvoll Volda
StyremaskinBrunvoll Volda
Akselgenerator og hjelpemotorerNogva
CO2 fryseriKuledeteknisk
FiskebehandlingsanleggCflow
Kraner og notbehandlingsutstyrMacGregor Triplex
VinsjerRapp Marine

Stadyard AS

Stadyard AS er et skipsverft på Raudeberg like utenfor Måløy. Verftet har tradisjoner tilbake til 1923 og har de senere årene i nært samarbeid med kundene utviklet flere nyskapende prosjekt, så vel store som små. De to kontraktene som nå er inngått er blitt til i nært samarbeid mellom kunde, designer og verft. Verftet er et kombinert nybyggings og reparasjonsverft.

Skipskompetanse AS

Skipskompetanse er et ingeniørselskap med fokus på skipsdesign, lokalisert i Måløy på Vestlandet i et område som har en lang historie innen skipsbygging.

Skipskompetanse ble etablert i 2007 og runder med det 10 år i år. Selskapet har utviklet seg raskt og har ansatte med lang erfaring som ingeniører og innen skipsbygging både fra Norge og utlandet.

Selskapet har siden oppstarten utført en rekke oppdrag fra prosjektledelse og prosjektering av ombygginger til komplette design- og produksjonspakker for nybygg. Skipskompetanse etablerte seg raskt som ledende designer av store brønnbåter og har utviklet porteføljen til å gjelde design for arbeidsbåter og fiskefartøy. Selskapet har for tiden stort fokus på fiskefartøy og har mange spennende prosjekt på gang.

For ytterligere informasjon kontakt:

Daglig leder i Stadyard AS, Agnar Lyng, mob. 908 86 777 / agnar@stadyard.no

Daglig leder i Skipskompetanse AS, Per Jørgen Silden, mob. 416 66 861 / pjs@skipskompetanse.no

Kontaktperson i Oddvar Nes AS, Trond Berntsen, mob 971 81 173 / trond@lisebeate.no

Styreleder i Brødrene Bakken AS, Kjell-Bjørnar Bakken, mob 977 16 012 / k-ba@online.no