Ny kontrakt på fiskefartøy til Jarle Bergs Sønner AS!

Det er med stor glede vi kan informere om at det er inngått avtale mellom Jarle Bergs Sønner AS, Larsnes Mek. Verksted As og Skipskompetanse for bygging og design av et nytt kystnotfartøy til Trond og Børre Berg i Bodø/Værøy, Nordland.

2. november 2021


Det er med stor glede vi kan informere om at det er inngått avtale mellom Jarle Bergs Sønner AS, Larsnes Mek. Verksted As og Skipskompetanse for bygging og design av et nytt kystnotfartøy til Trond og Børre Berg i Bodø/Værøy, Nordland.

Fartøyet får verftets byggenummer 72 og designbetegnelse SK-3151. Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og spisses mot not- og snurrevadfiske.

Rederiet er også involvert i landanlegget Brødrene Berg med foredling på Værøy. Fartøyet er derfor arrangert som ferskfiskfartøy med ferskfiskfabrikk med stort fokus på kvalitet, kombinerte RSW/levendefisk-tanker og mulighet for ising i kontainere.

Jarle Berg bygges også med sterkt fokus på mannskapets sikkerhet, arbeidsmiljø og bokomfort, gode HMS løsninger samt utviklingsmuligheter. Fartøyet får navn etter far til rederne Trond og Børre Berg. Skipets navn blir derfor Jarle Berg.

Rederne har vært miljøbevisste og framoverlente i designprosessen. I arbeidet med å bygge ny båt ønsker de å bidra til det grønne skiftet med gode og energisparende løsninger. Fartøyet arrangeres med optimalisert skrogdesign, stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og batteripakke på ca 1,0 MWh. Dette er løsninger som bidrar til rederiets forventninger om god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner.

Fartøyet bygger videre på de gode erfaringer Skipskompetanse og Larsnes Mek. Verksted, hver for seg og sammen, har høstet gjennom tidligere prosjekt og har samme utgangspunkt som bygg nr 69 hos Larsnes, Nord-Fugløy. Arrangementet er utviklet i nært samarbeid med rederiet. Designet er utformet med tanke på å bedre kvaliteten på fangst, gi økt sikkerhet og komfort for mannskapet og smarte løsninger for miljøet.

Skipskompetanse har gjennomført mange vellykkede prosjekt sammen med Larsnes Mek Verksted og er svært fornøyde med å lande byggingen av enda et nytt fartøy til norske redere hos et norsk verft. Sammen er vi trygge på at bygging i Norge med norske leverandører gir optimal grobunn for videreutvikling og nytenking. Verft og designer takker for tilliten vist fra rederi.

Jarle Berg skal ut å seile fra august 2023.

Noen fartøydata:

RederiJarle Bergs Sønner AS
VerftLarsnes Mek. Verksted AS
Verftets byggenr72
Batteripakke~ 1000 kWh
Lengde:50,7 m
Bredde:12 m
Innredning14 personer