Nybygg til Rostein

Nybygg til Rostein

14. august 2013


Skipskompetanse i Måløy skal levere komplett design, klasse og produksjonspakke. Nybygget vil bli døpt Ro Arctic, og blir byggenr. 54 hos Larsnes Mek Verksted.

Skrogbyggingen er påbegynt og fartøyet skal leveres i 2014.


Ro Arctic får følgende hoveddata:

Lengde:75,5 meter
Bredde:15,5 meter
Fremdriftssystem:diesel-elektrisk
Innredning:14 personer
Tankkapasitet:~3150m³
Klasse:DNV +1A1, E0

Fartøyet er designet i tett samarbeid mellom Rostein AS, Naviera Orca Chile Ltd og Skipskompetanse AS. Prosjektet har medført en rekke innovasjoner og ble opprinnelig initiert som et forprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge – Sogn og Fjordane. Det endelige eksteriørdesignet ble funnet gjennom ett godt samarbeid med Hareide Design.

Fartøyet blir utrustet med det nyeste av utstyr og maskineri, og får diesel-elektrisk fremdriftssystem. Hovedmotorene blir levert av Yanmar og gear og propellanlegg leveres av Finnøy. Det dieselelektriske systemet leveres av Siemens og sidepropeller leveres av Brunvoll. Fartøyet er rigget for lukket transport med CO2-luftere, filtrering og UV-behandling av inn- og utløpsvann. Rostein har også på Ro Arctic installert et egenutviklet og patentert BlueMist vask- og desinfeksjonssystem.
  
Rostein AS, Larsnes Mek Verksted AS og Skipskompetanse AS er alle svært tilfredse med kontraheringen og det gode samarbeidet som ligger bak. Rostein er også glade for å kontrahere nok et nybygg på et norsk verft og være med å styrke den maritime klyngen på Nordvestlandet.