Ro Arctic døpt

Ro Arctic ble døpt 7. november 2014

10. november 2014


Ro Arctic ble døpt 7. november ved rederiets annlegg på Finnøya. Representanter fra verft, rederi og leverandører var tilstede. I tillegg møtte mange andre opp for å se fartøyet og overvære dåpen. Feiringen ble avholdt senere på kvelden på Finnøy Havstuer.

Fartøyet skal settes i drift snarlig og vil i første omgang frakte laks i Troms.