Ro Senja overlevert til Rostein

Rostein tok 13. januar over Ro Senja etter utrustning hos Larsnes Mek. Verksted.

13. januar 2023


13. januar kunne endelig Rostein overta Ro Senja etter utrustning hos Larsnes Mek. Verksted. Ro Senja er spisset for å være i arbeid for SalMar og er utstyrt for frakt og avlusing av oppdrettsfisk. Dette ble Rostein sitt 18. fartøy og er Skipskompetanse sitt 10. design til rederiet. Store forbedringer og optimaliseringer er gjort på Ro Senja basert på kunnskapen og erafringene man har fra de andre fartøyene i samme serie. Dette gjør at brønnbåten er unik og sitter langt framme på teknologi-fronten.