Rostein AS bestiller enda en brønnbåt

Rostein AS har kontrahert ny brønnbåt hos Larsnes Mek Verksted AS som blir verftets bygg nr 71.

29. desember 2021


Nybygget får byggenummer 71 hos Larsnes Mek Verksted AS og blir søsterskip til bygg nr 67 “Ro Sailor” som ble levert rederiet i juli 2021. Nybygget blir det 10. fartøyet i en serie av brønnbåter som alle baserer seg på innovasjonsprosjektet “Ro Arctic”. Designet er et slankere skrog, optimalisert for frakt av laks og har en lastekapasitet på 2800 m3. Brønnene arrangeres for åpen og lukket transport av laks og smolt.

Med dette nærmer Rostein seg nybygg for rundt 3,5 milliarder på Larsnes Mek og dette underbygger hvor viktig havbruksnæringen er for maritim sektor.

Larsnes Mek Verksted AS v/Jarle Gunnarstein

For å ta designet og erfaringene ved “Ro Sailor” et hakk videre og fortsette å være i front av utviklingen utrustes bygget med IMO Tier III-maskineri og arrangeres for å gi både fisk og mannskap en rolig og behagelig reise. Ved å optimalisere skrog, linjer og maskineri til fartøyets operasjon skaper vi et energieffektivt fartøy med reduserte utslipp.

Båten vil bli topp utstyrt og ha nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing av vannsirkulasjon, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske- og desinfiseringsanlegg samt overvåking, regulering og logging av vannparameter.

Larsnes Mek Verksted AS v/Jarle Gunnarstein

Fartøyet får følgende hoveddata:

Lengde:79.3 m
Bredde:15 m
Fremdriftssystem:Diesel-mekanisk
Innredning12 personer
Tankkapasitet:2800 m3
Klasse:DNV+1A1, E0

Skroget skal bygges i Gdansk av Marine Projects og planlegges til Norge og Larsnes i november 2022. Overlevering til rederiet er planlagt til 1. Mai 2023.

Skipskompetanse takker rederi og verft for oppdraget og ser frem til å fortsette utviklingen av den nyeste fartøytypen til Rostein.