Kontrakt på fiskefartøy til Austral Fisheries

Austral Fisheries har kontrahert nytt moderne fiskefartøy hos Båtbygg AS, som kombinerer fiske med auto-line, teine og tråling – en kombinasjon som vi ikke kjenner til har blitt gjort tidligere.

7. mai 2018


– Designet er utarbeidet av Skipskompetanse og konseptet utviklet i ett tett samarbeid med verft og rederi.

Austral fisheries, er en av Australias største integrerte kommersielle fiskeriselskap med interesser både i hav- og rekefiske.

Baatbygg har en lang historie sammen med Austral Fisheries i tidligere ombyggings prosjekter, og var et naturlig valg når de skulle bygge nytt fartøy.

Cape Arkona blir 66,9m x 15,0m og får design betegnelsen SK-4260. Fartøyet er designet med tanke på minimalt miljø avtrykk.

Fartøyet får klasse i Bureau Veritas med notasjon: : Bureau Veritas I✠Hull✠Mach, Fishing Vessel, Unrestricted Navigation, AUT-UMS, AVM-APS, ICE IC, MON-SHAFT .

Innredningen er arrangert for 40 mann i 26 lugarer.

Fartøyet er rigget slik at det kan veksle mellom alle tre fiskeri typer på en og samme tur uten å måtte rigge om fra en drift til en annen