Ben Hur

Nybygg til Ben Hur

Moen Marin AS på Kolvereid har signert kontrakt med Juda Ben Hur AS i Senjahopen og skal bygge nye M/S Ben Hur som får bygg nr. 73

14. mars 2013


Moen Marin AS på Kolvereid har signert kontrakt med Juda Ben Hur AS i Senjahopen og skal bygge nye M/S Ben Hur som får bygg nr. 73. Fartøyet skal leveres 2. kvartal 2014, og skal avløse dagens M/S Ben Hur.

Fartøyet er designet og utviklet av Skipskompetanse AS Måløy. Prosjektet er blitt til som et resultat av et samarbeid mellom konsulent, reder, verft, og megler. Megler Maritime Competence Ltd, har også vært sentral i arbeidet med finansiering.

Fartøyet av Skipskompetanse sin typebetegnelse SK-3400 får en lengde på 14,95 m, bredde på 6,5 m og blir rigget for not, snurrevad og utstyres med topp moderne utstyr.

Fartøyet utstyres med 3 lasteromstanker på til sammen 70m3, hvor hver av tankene kan føre fisk i bulk med issørpe eller containere i sentertank. Videre får den 35 m3 notbinge og kombivinsjer for snurrevad og not.

Vakum-anlegg arrangeres med sug fra not og snurrevad. På hoveddekk arrangeres sortering og sløying av hvitfisk.

Innredning blir arrangert for 5 personer i 3 lugarer.

For ytterligere informasjon kontakt:
Per Jørgen Silden – Skipskompetanse AS – Tlf. +47 416 66 861
Tommy Nilsen – Juda Ben Hur AS – Tlf. +47 993 08 315
Ole Angelsen – Moen Marin AS – Tlf. +47 915 16 945
Einar Tore Esaiassen – Maritime Competence Ltd – Tlf. +47 900 45 606