Nytt fartøy til Straumberg

Kontrakt på nybygg

23. desember 2010


Larsnes Mek Verksted har signert kontrakt med Straumberg AS ved Øystein Hanssen og skal bygge nye Straumberg som får deres bygg nr 51. Fartøyet skal overleveres til sommeren 2013 og skal avløse dagens Straumberg som ble bygget i 1979.

Fartøyet et designet og utviklet av Skipskompetanse i Måløy som skal levere komplett pakke med beregninger og tegninger. Prosjektet har blitt til som resultat av et samarbeid med reder, verft og megler. Megler, Maritime Competence Ltd, har også vært sentral i forhold til arbeid med finansiering og forhandlinger med verft.

Straumberg er et moderne og fleksibelt design med Skipskompetanse sin typebetegnelse SK-3100V. Fartøyet får en lengde på 46,5m, bredde på 12,0m og er rigget for not, pelagisk trål og bunntrål, og utstyres med topp moderne utstyr.

Det er lagt stor vekt på god driftsøkonomi ved utviklingen av designet og skroget skal testes i modelltank for endelig optimalisering. Framdriftsanlegget blir av diesel-mekanisk type med akselgenerator / booster-motor og opsjon på diesel-elektrisk drift (hybrid).

Fartøyet er utstyrt med seks RSW-tanker hvorav tre forberedes til fremtidige kombinerte fryserom. Fartøyet får en total RSW-kapasitet på 650m3. Videre får det to notbinger, trålarrangement med stor tråltrommel samt trommel for reservetrål. Kombivinsjer for trål og not blir plassert under bakk.

Vakuum-anlegg arrangeres med sug fra not og fra trål over hekk og på hoveddekk blir det arrangement for sløying av sei. Innredning blir arrangert for 12 personer i ni lugarer og inneholder blant annet trimrom, stor messe / dagrom, våt og tørr garderobe samt kastemesse på båtdekk.

For ytterligere informasjon kontakt:
Øystein Hanssen, Straumberg AS – mob.: 911 33 544
Jarle Gunnarstein, Larnses Mek Verksted AS, – tlf.: 70 02 64 00
Per Jørgen Silden, Skipskompetanse AS, – mob.: 416 66 861
Einar Tore Esaiassen, Maritime Competence Ltd, – mob.: 900 45 606